Meranie a regulácia

Dodávka, montáž a riadenie vykurovacích systémov, návrh a montáž ekvimetrickej regulácie pre rodinné domy, bytové domy a priemyselné budovy.

Elektroinštalácie

Kompletné elektroinštalačné práce. Dodávka, montáž elektroinštalácií a bleskozvodu, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V.

Servis

Poskytujeme záručný a pozáručný servis. Havarijná služba. Poradenstvo a konzultácie z oblasti merania a regulácie, elektroinštalácie či chladenia.

Revízie elektro

Revízie elektroinštalácie, vyhradených technických zariadení a bleskozvodov. Východiskové a pravidelné prehliadky a skúšky el. inštalácií a zariadení.

Technický dozor

Zabezpečujeme činnosť technického dozoru, ktorý je zodpovedný za prípravu, priebeh a finalizáciu prác, ako aj plánovanie a koordináciu riadiaceho harmonogramu, kontrolu a usmerňovanie projektov.

Projektový manažment

Máme bohaté skúsenosti v stavebno-projektovom manažmente. Môžete sa na nás obrátiť v prípade komplexného zabezpečnia projektov vrátane riadiacich, právnych, finančných a kvalitatívnych procesoch.

Interiérový dizajn

Komplexný návrh, realizácia a dodávka interiérového a exteriérového osvetlenia. Veríme, že práve svetlo veľkou mierou vplýva na našu psychiku a určuje naše momentálne pocity.