Volám sa Dušan Hertel a po viac ako 25 rokoch odborných skúseností v rôznych odvetviach som sa rozhodol založiť spoločnosť HERTEL UNIVERSAL, s.r.o.

Fyzika, elektrotechnika a práca so svetlom ma vždy fascinovali. Časom sa k tomu pridala radosť z toho, že svojou prácou dokážem meniť svet okolo nás a zlepšovať kvalitu a bezpečnosť životov vo firmách či domácnostiach. Vnímam detaily aj celky a rozumiem, že dobre pripravený projekt je základom úspešnej realizácie. Viem, že je dôležité, aby boli aj tie najmenšie fázy projektu precízne a poctivo dotiahnuté. Na týchto hodnotách som vždy staval svoju osobnú aj odbornú filozofiu.

Môj pestrý profesijný život tvorí stavebno-projektový manažment v oblasti riadiacich, právnych, finančných a kvalitatívnych procesov na menších či väčších developerských projektov. Súčasťou mojej práce sú aj opravy a servis elektrických zariadení, slaboprúdových elektrických zariadení v rámci merania a regulácie, manažment opráv a rekonštrukcií technologických zariadení. Na tom všetkom je postavený základ portfólia služieb spoločnosti HERTEL UNIVERSAL. Ponúkame tiež dodávky a služby v elektrotechnickom segmente od zabezpečenia projektu, realizácie až po revízie. Realizujeme odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení ako aj ich montáž, rekonštrukciu a údržbu.

My v HERTEL UNIVERSAL pracujeme zodpovedne a dôsledne. Budem veľmi rád, ak nadviažeme spoluprácu.